Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

23 marca 2010 r. spotkanie liderów odnowy wsi i sołtysów „Fundusz sołecki a rozwój gminy i sołectw”

Informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w dniu 23 marca 2010 r. spotkanie poświęcone funduszowi sołeckiemu „ Fundusz sołecki a rozwój gminy i sołectw”. Spotkanie skierowane jest do liderów i sołtysów.
Spotkanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Organizacja spotkania stanowi realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2010 – 2011 r.
W związku z tym, że spotkanie finansowane jest ze środków unijnych oraz jako, że niejednokrotnie zdarzało się, iż liderzy odnowy wsi pomimo zgłoszenia się na szkolenie jednak nie przyjeżdżają blokując w ten sposób miejsca innym zainteresowanym, brak udziału w spotkaniu i nie zgłoszenie tego faktu organizatorom skutkuje wykluczeniem przedstawicieli sołectwa z udziału we wszystkich spotkaniach organizowanych w ramach Programu Odnowy Wsi w 2010 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Zgłoszenia należy przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod nr faxu 77 44 82 101 do dnia 16 marca 2010 r.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Magdaleną Martynowicz Urząd Miejski w Korfantowie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych te. 077 434 38 20.
Do pobrania:
- DOCprogram spotkania (176,00KB);
- DOCformularz zgłoszeniowy (173,00KB).
 
   
MM

 

Wersja XML