Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Informujemy, że Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął kolejną edycję programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
Zgodnie z procedurami realizacji programu termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono od dnia 01.02.2010 r. do 28.02.2010 r. w danym roku nauki.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON – STUDENT II” (Procedury realizacji programu oraz załączniki) jak również pod numerem telefonu 77/ 887 20 27 lub 77/ 423 29 93.
 

Wersja XML