Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na bezpłatne konsultacje

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”
45 – 064 Opole, ul. Damrota 4
PUNKT KONSULTACYJNY
Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”
zaprasza
przedsiębiorców
oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
w tym także osoby bezrobotne, uczące się, rolników
do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej,
która świadczona będzie dnia
31 sierpnia 2010 w godzinach 9.00-13.00
w Korfantowie
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sporu i Rekreacji – świetlica ul.Rynek 10

 Zakres usługi informacyjnej:

 1. Działalność gospodarcza:
  • podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, w tym: obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności i kontrola przedsiębiorstw
  • rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa:
  • Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
 3. Możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkoleniowym.
 4. Inne informacje, w tym:
  • Dane teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu zrzeszających przedsiębiorców danej branży
  • Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

 

Wersja XML