Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie z zakresu obrony cywilnej

Brak opisu obrazka W dniach 01-02 października br pracownicy Urzędu Miejskiego w Korfantowie uczestniczyli w zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Nysie szkoleniu z zakresu funkcjonowania organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Celem szkolenia było również:
- poznanie organizacji, zasad i procedur dotyczących przygotowania i funkcjonowania do działania Głównego Stanowiska Kierowania powiatu i gminy podczas podwyższania gotowości obronnej państwa,
- przygotowania kadry kierowniczej i pracowników merytorycznych do realizacji zadań obronnych, wynikających z kart realizacji zadań operacyjnych,
- obsługa urządzeń radiowych poprzez trening w wymianie korespondencji radiowej, związanej z przekazywaniem zadań operacyjnych,
- zapoznanie uczestników szkolenia z postanowieniami wynikającymi z aktualnych aktów prawnych,
- przekazanie podstawowych zasad udzielanie pierwszej pomocy – przeprowadzone przez Maltańską Służbę Medyczną z Nysy.
Zajęcia przeprowadził min. dr inż. Bogdan Szydłowski z Katowic, który w sposób bardzo przejrzysty zobrazował zebranym jak ważnym ogniwem w systemie obronnym państwa są organy administracji samorządowej, jaka jest ich rola i znaczenie w sytuacjach zagrożeń
i kryzysu.
Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka
 

Wersja XML