Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowania

bukiet.jpeg Z okazji zakończenia roku szkolnego 2008/2009, w imieniu własnym oraz Rady Miejskiej w Korfantowie pragnę skierować do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, i Rodziców słowa podziękowań.
Szanowni Państwo, na Was spoczywa szczególna odpowiedzialność za właściwe pokierowanie umiejętnościami młodzieży i wykształcenie prawidłowych postaw.
Dzięki Państwa pracy – Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele – nasi uczniowie mają znakomite osiągnięcia, uczestnicząc w różnych olimpiadach i konkursach.
Pragnę też podkreślić, że niezwykle istotnym jest aby w szkole we wszystkich zadaniach pomagali rodzice. Bo nawet najbardziej ofiarna praca nauczycieli bez Waszego – Rodziców wsparcia, nie przyniesie efektów.
Również uczniom życzę aby rozpoczynający się czas wakacji był okazją do należnego odpoczynku i oderwania się od obowiązków szkolnych, a także okazją do przeżycia wspaniałych przygód.
Po okresie ciężkiej i wytężonej pracy w okres wakacji powinni Państwo wkraczać z poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku. Jeszcze raz dziękując za Wasz wysiłek włożony w kończący się rok szkolny, życzę Wszystkim udanego wypoczynku.

podpisy.gif

Wersja XML