Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne zebranie z sołtysami we Włostowej

W dniu 13 maja br. w świetlicy wiejskiej we Włostowej odbyło się spotkanie z sołtysami. W spotkaniu uczestniczyło 16 sołtysów, naczelnicy wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Spotkaniu przewodniczył Burmistrz Korfantowa, a gośćmi zaproszonymi byli również przedstawiciele firmy Agrotur i Ecoventis, którzy przedstawili możliwości rozwiązania na terenie gminy Korfantów problemu ścieków dla dużych miejscowości, a także dla wsi posiadających niewielu mieszkańców przy pomocy systemu przydomowych oczyszczalni ścieków.
W spotkaniu udział wzięła również Pani Irena Kłakowicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która omówiła zakres pomocy świadczonej przez PCPR ze szczególnym uwzględnieniem pomocy skierowanej do osób niepełnosprawnych, a także pomocy udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nysie, który świadczy specjalistyczne usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne w tym terapeutyczne, z zakresu uzależnień i interwencyjne osobom dotkniętych przemocą. 

zdj. zdj. zdj. zdj.  

zdj.
 

Wersja XML