Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o terminie składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Informuję, że zgodnie z art. 25 Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego z dnia 23 stycznia 2004r. - pełnomocnicy komitetów wyborczych mają prawo zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dla  przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r.
 Termin składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego upływa 8 maja 2009 r. (do godz. 15 : 30 - godzina zakończenia pracy Urzędu, Korfantów  ul. Rynek 4, pokój nr 11 – II piętro).
Do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie osoby zgłaszającej.
Informacje telefoniczne udzielane są pod nr telefonu: 077 4343820, 077 4343821.
 
 
                                                                                  Burmistrz Korfantowa
                                                                                  (-) Zdzisław Martyna
Wersja XML