Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca decyzji środowiskowych oraz ocen oddziaływania na środowisko

            W związku z często pojawiającymi się pytaniami, wątpliwościami i niejasnościami podczas wnioskowania o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanych przedsięwzięć
 
informujemy, że:
 
przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogą Państwo zasięgnąć informacji i porady w Urzędzie Miejskim w Korfantowie o sposobie załatwiania sprawy.
 
Informacje i porady mogą Państwo uzyskać w zakresie:
-        kwalifikowania planowanego przedsięwzięcia (określenia czy dane przedsięwzięcie będzie podlegało procedurze uzyskania decyzji środowiskowej),
-        określenia rodzaju przedsięwzięcia,
-        przeprowadzania oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko,
-        zakresie raportu (jeżeli będzie wymagany),
-        procedur jakie muszą zostać spełnione w postępowaniu,
-        wzorze wniosku,
-        wzorze karty informacyjnej przedsięwzięcia,
-        prawidłowego wypełnienia wniosku,
-        prawidłowego wypełniania karty informacyjnej przedsięwzięcia,
-        wymaganych załącznikach.
 
Mogą Państwo również pobrać w Urzędzie:
-        wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
-        kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 
oraz zapoznać się z zapisami aktów prawnych w powyższym zakresie.
 
 
 
Wszelkich informacji i porad udziela:
Pan Piotr Wójcik
podinspektor ds. ekologii w Wydziale Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
Urzędu Miejskiego w Korfantowie
ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów
pokój nr 5 (parter)
tel. (077) 434 38 20
e-mail: piotr.wojcik@korfantow.pl
 
Wersja XML