Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa wiaty w Przechodzie

PROW - logo.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa drewnianej wiaty w Przechodzie” realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” mająca na celu stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Przechód  determinujących rozwój miejscowości poprzez udostępnienie jej mieszkańcom wiaty biesiadnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Burmistrz Korfantowa – Janusz Wójcik w dniu 8 grudnia 2022 roku podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację  operacji „Budowa drewnianej wiaty w Przechodzie” realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Operacja  „Budowa drewnianej wiaty w Przechodzie” ma na celu stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Przechód  determinujących rozwój miejscowości poprzez udostępnienie jej mieszkańcom wiaty biesiadnej.

 

Całkowite koszty projektu – 214 719,90 zł

Koszty kwalifikowane – 214 719,90 zł

Wnioskowana kwota wsparcia – 127 260,00 zł

Procentowy poziom wsparcia – 63,63 %

Wersja XML