Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs

Kultura Bliska

Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe

Tak jak w latach poprzednich, będą wspierane projekty, których celem jest troska o zachowanie dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń. Będą również wspierani  organizatorzy wydarzeń wzbogacających życie kulturalne w małych miejscowościach. [REGULAMIN]

Organizacje zamierzające ubiegać się o dotację, proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 23 marca (włącznie) do północy. [REJESTRACJA]

Nadesłanie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem. Do maila dołączony będzie formularz, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i wysłać na adres Fundacji najpóźniej do 27 marca (decyduje data stempla pocztowego). Wypełniony formularz będzie skróconym opisem projektu.

 

Adres Fundacji
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1
01-022 Warszawa
z dopiskiem KULTURA

Zgłoszenia zostaną ocenione do 17 kwietnia. Najpóźniej do 24 kwietnia fundacja skontaktuje się z organizacjami, które nadeślą najlepsze opisy.

źródła:
http://ww.org.pl/strona.php?p=2313


Wersja XML