Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne spotkanie z sołtysami

11 marca br. po raz kolejny Burmistrz Korfantowa spotkał się z sołtysami Gminy Korfantów. W spotkaniu oprócz 18 włodarzy miejscowości uczestniczyli także naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Pan Lucjan Czuba- przedstawiciel firmy Orange, który przedstawił możliwości dostępu do szeropasmowego Internetu na terenie naszej gminy.
Ponadto, poruszono kwestie związane z:
- przyznanymi dla każdej miejscowości środkami w ramach tzw. funduszu wiejskiego, zasadami jego prawidłowego wydatkowania oraz rozliczania;
- zasadami obowiązującymi w organizowanych przez zainteresowane sołectwa pracach społecznie-użytecznych;
- budową nowego budynku dydaktycznego w Korfantowie oraz etapie prac prowadzonych przez głównego wykonawcę (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce Gmina- Budowa gimnazjum na stronie internetowej: www.korfantow.pl);
- inwestycjami drogowymi planowanymi do zrealizowania w tym roku oraz w latach następnych w naszej gminie;
- przywróceniem prawdopodobnie z dniem 1 kwietnia br. funkcjonowania filii Powiatowego Urzędu Pracy w Korfantowie;
- staraniami gminy związanymi z pozostawieniem Zamiejscowego Wydziału ds. Komunikacji w Korfantowie;
- gospodarką odpadami segregowanymi w gminie oraz problemem dzikich wysypisk śmieci.
W trakcie spotkania sołtysi chętnie zadawali pytania zarówno do gościa jak i interweniowali w sprawach swoich miejscowości.
Spotkanie odbyło się tym razem w świetlicy wiejskiej w Rzymkowicach.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z narady.

  zdj. 2 zdj. 1 zdj. 3 zdj. 4
 

Wersja XML