Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fiszka projektowa

W związku z trwającym procesem przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), w ramach którego realizowany jest plan włączenia lokalnej społeczności, w imieniu Zarządu Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zwracamy się z prośbą uzupełnienie fiszki projektowej, która pozwoli pozyskać informacje na temat potrzeb mieszkańców w zakresie realizowanych przez Nyskie Księstwo Jezior i projektów ze środków unijnych.

Wypełnioną fiszkę projektową proszę przesyłać na dedykowany dla budowy nowej LSR adres e-mail:

DOCXFiszka LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór_2022.docx (95,76KB)
 

Wersja XML