Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłączenie opraw oświetleniowych z niektórych słupów znajdujących się w miejscowości Korfantów

W związku z podjętą decyzją o częściowym wyłączeniu niektórych lamp oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Korfantów, Burmistrz Korfantowa informuje, że w dniu 7 grudnia 2022 roku nastąpi wyłączenie opraw oświetleniowych z niektórych słupów znajdujących się w miejscowości Korfantów.

Numery, ilość i miejsce słupów podlegających wyłączeniu przedstawione zostały w załączniku: Zestawienie słupów podlegających wyłączeniu.

Zgłoszenia mieszkańców dotyczące awarii/usterek wskazanych w załączniku słupów nie będą rozpatrywane do chwili ponownego załączenia ww. lamp.

Zestawienie słupów podlegajacych wyłączeniu.jpeg

Zał. Zestawienie słupów ul. Spacerowa i ul. Wyzwolenia.jpeg

Wersja XML