Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYPŁATA DODATKU ELEKTRYCZNEGO

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 9,10. Nabór wniosków o wypłatę dodatku potrwa od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, w których źródłem ogrzewania zasilanym energią elektryczną jest pompa ciepła bądź ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny.
W przypadku wykorzystywania energii z mikroinstalacji (fotowoltaika) dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek  powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

W przypadku dodatku gospodarstwo jednoosobowe oznacza osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wypłata dodatku nastąpi w terminie do 31 marca 2023 r. pod warunkiem otrzymania środków przez Gminę.

Co jest konieczne, żeby wypełnić wniosek o dodatek elektryczny

Wnioski o wypłatę dodatku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie www.korfantow.pl

PDFWniosek o dodatek elektryczny.pdf (277,43KB)

Wersja XML