Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji Społecznych.pdf (7,94MB)
 

Wersja XML