Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYPŁATA DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 8,9,10 . Nabór wniosków o wypłatę dodatku potrwa do 30 listopada 2022 roku.

Dodatek  przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy

Dodatek przysługuje tylko na jedno gospodarstwo domowe zamieszkującej daną nieruchomość . W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku złoży więcej niż jedno gospodarstwo domowe mający ten sam adres zamieszkania , to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wypłata dodatku nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Co jest konieczne, żeby wypełnić wniosek o dodatek węglowy

Wnioski o wypłatę dodatku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie www.korfantow.pl

DOCXZałącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r.docx (51,48KB)
 

Wersja XML