Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców

PUNKT KONSULTACYJNY Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym także osoby bezrobotne, uczące się, rolników do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej, która świadczona będzie dnia 20.10.2009r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19 pokój nr 22

ZAKRES USŁUGI INFORMACYJNEJ:
1. Działalność gospodarcza:

2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa:

3. Możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkoleniowym.

4. Inne informacje, w tym:

Wersja XML