Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wygraliśmy kolejny projekt!

Z wielką przyjemnością informujemy państwa o otrzymaniu kolejnej dotacji przez SRW – „Villa Vlokmari”. Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dotyczy współfinansowania działań przewidzianych w projekcie, związanym z obchodami 25 rocznicy Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim.

Projekt „Srebrne Gody we Włodarach” ma na celu aktywne zamanifestowanie wpływu Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego na przemiany życia naszej miejscowości i jej przestrzeni, które wystąpiły od momentu jego wprowadzenia aż po dziś dzień. Przez wspólną realizację projektu przez wszystkie organizacje naszej miejscowości, chcemy ukazać jak program Odnowy Wsi wpłynął na mentalność nas uczestników i … mieszkańców zarówno w sferze społecznej jak i prywatnej.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 1. Bieg Niepodległości z okazji 25 lecia Programu Odnowy Wsi woj. opolskiego oraz
  o puchar Burmistrza Korfantowa i Starosty Nyskiego.
 1. Zakup i zabudowa na placu przy świetlicy stołu 25-lecia(rekreacyjno- piknikowego)betonowego z umieszczonym  logo 25 lecia programu Odnowy Wsi.
 1. Wieczór Niepodległą, na program którego będą składać się m.in:
 1. prelekcja pt. „Nasze Srebrne Gody z Odnową Wsi”
 2. prelekcja „Nowa rzeczywistość – mieszkańcy Włodar po przesiedleniach”
 3. montaż słowno- muzyczno-taneczny młodzieży i dzieci szkoły podstawowej
 4. Patriotyczna Biesiada

W ramach działań związanych z promocją dziedzictwa kulinarnego podczas Biegu Niepodległości i spotkania "Wieczór z Niepodległą" bedzie przygotowany i degustowany lokalny produkt.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy i naszej miejscowości, do wzięcia czynnego udziału w planowanych  wydarzeniach, które niewątpliwie wpłyną znacząco na nasze codzienne życie.

Przyznana dotacja z naszego UMWO w Opolu wyniosła 10 000 zł.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy już na etapie pisania wniosku wykazali się ogromną determinacją, obowiązkowością i profesjonalizmem we wspólnych działaniach.

Jest to sukces nas wszystkich, czyli przedstawicieli organizacji, które działają w naszej miejscowości. Jest to duże wyzwanie, wspólna odpowiedzialność i wyraz naszej dojrzałości.

 

Dziękujemy i zapraszamy do wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Wersja XML