Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w Kuźnicy Ligockiej

Dnia 27 lutego 2009 roku w Kuźnicy Ligockiej odbyło się spotkanie Burmistrza Korfantowa z rodzicami uczniów zamieszkałych w Kuźnicy Ligockiej a realizujących obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Rzymkowicach. Tematem spotkania była realizacja Uchwały Nr XXXIII/205/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach. Na spotkaniu Burmistrz Korfantowa poruszył temat sieci szkół na terenie Gminy Korfantów, zasady finansowania placówek oświatowych oraz budowy gimnazjum.
 

Wersja XML