Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi 28 - 30 maja 2009r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w dniach 28 - 30 maja 2009 roku wyjazd na III Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi dla gminnych koordynatorów odnowy wsi jak również przedstawicieli sołectw o zaawansowanym procesie odnowy.

Organizatorem Kongresu w tym roku jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przy współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. III Kongres Odnowy Wsi odbędzie się na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej i będzie wspaniałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji idei odnowy wsi.

Głównym celem Kongresu jest wprowadzenie odnowy wsi jako istotnego instrumentu polityki regionalnej w Polsce (na poziomie państwa i województw samorządowych), upowszechnienie wzorów i dobrych praktyk odnowy wsi, rozumianej jako proces rozwoju wśród przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji naukowo-badawczych oraz innych instytucji wspierania rozwoju obszarów wiejskich.
Urząd Marszałkowski zaprasza koordynatorów i przedstawicieli sołectw do wyjazdu na Kongres.

Podróż jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zainteresowane sołectwa udziałem proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Korfantowie, Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z Panią Magdaleną Martynowicz, tel. 077 434 38 20 wew. 42.

Załącznik:
PDFProjekt programu konferencji (133,98KB)
 

Wersja XML