Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczął się rok Korfantego

Uroczystą sesją Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach rozpoczęły się obchody roku Korfantego.
W sierpniu 2009 roku, mija siedemdziesiąta rocznica śmierci tego wielkiego patrioty i męża stanu związanego ze Śląskiem, który jako poseł reprezentujący Koło Polskie w niemieckim Reichstagu wystąpił z głośnym żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego oraz Górnego Śląska, a w 1920 roku, po niekorzystnej dla Polaków interpretacji wyników plebiscytu, proklamował i stanął na czele III powstania śląskiego.

W specjalnie powołanym Komitecie Honorowym Obchodów Roku Korfantego znalazł się m. in. Zdzisław Martyna, burmistrz Korfantowa. Miasta, które od 1946 roku nosi nazwę nadaną na cześć Wojciecha Korfantego. Katowiczanie z okazji roku obchodów przygotowali szereg przedsięwzięć o charakterze naukowo-kulturalnym.

W Muzeum Śląskim otwarta już została wystawa czasowa pod nazwą „Wojciecha Korfantego biografia polityczna”. Potrwa ona do 12 lipca. Osobie wielkiego Ślązaka poświęcona była także „Suita śląska”, odbywająca się w sali koncertowej Filharmonii Śląskiej.

W rok obchodów Korfantego wpisują się również inicjatywy podjęte przez województwo opolskie. Marszałkowie i wojewodowie opolski i śląski podpisali list intencyjny w sprawie wzajemnej współpracy przy organizacji uroczystości upamiętniających powstania śląskie.
Zwieńczeniem tych wspólnych działań będą obchody 90 rocznicy III Powstania Śląskiego. Symbolicznym miejscem corocznych obchodów stanie się Góra św. Anny. W tym roku wśród wykładów i prelekcji poświęconych powstaniom i plebiscytowi, które zaplanowano na 2 maja na Górze św. Anny, znajdzie się też wykład „Życie i działalność Wojciecha Korfantego”. Stanowić on będzie wprowadzenie do wystawy dedykowanej Korfantemu w 70 rocznicę śmierci.


(MS)
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Gabinet Marszałka – Zespół Prasowy

Wersja XML