Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie dowodów osobistych

 Komunikat w sprawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2009r.
 
Informujemy, że tak jak dotychczas, każda osoba posiadająca dowód osobisty ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym (np. zmiana imienia, nazwiska, adresu zameldowania).
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
 
Niewymieniony z powodu zmiany danych dowód osobisty będzie unieważniony z urzędu w rejestrach prowadzonych przez organy gmin i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminach:
licząc od dnia zaistnienia zmiany.
 
W chwili obecnej dowód osobisty podlega unieważnieniu w następujących sytuacjach:
 
Wersja XML