Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia Przedsiębiorczości ponownie w Korfantowie

Informujemy, że w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Korfantowa i Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, a także przy wsparciu Starosty Nyskiego  i Rady Miejskiej w Korfantowie, z dniem 14 kwietnia 2009 roku ponownie rozpocznie funkcjonowanie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia Przedsiębiorczości w Korfantowie. Otwarcie Centrum możliwe jest w związku z nowelizacją ustawy „o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy”, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia Przedsiębiorczości w Korfantowie będzie funkcjonowało w lokalu, w którym mieściło się dotychczas tj. przy ul Wyzwolenia.
W związku z powyższym pragniemy wyrazić swoją radość, a także podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do ponownego otwarcia Centrum. Mamy również nadzieję, że ponowne powołanie Centrum w Korfantowie usprawni oraz ułatwi możliwość poszukiwania nowych miejsc pracy, a także realizowanie spraw z zakresu szkoleń lub kursów dla osób bezrobotnych z terenu gminy Korfantów.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML