Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z mieszkańcami - 10.05.2022 r. Gryżów

W dniu 10.05.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Gryżowie o godzinie 14:00 odbyło się zebranie wiejskie, korzystając z okazji zostało również  przeprowadzone spotkanie edukacyjno informacyjne dla osób zainteresowanych. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach realizacji programu LIFE pn.„ Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa Opolskiego”. Na spotkaniu obecnych było 21 osób. Podczas spotkania zostały omówione informacje na temat samego projektu, niskiej oraz wysokiej emisji, smogu ,  jaki jest wpływ zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie, jakie są możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Omówione zostały możliwości uzyskania dofinansowania w gminnym programie Gminy Korfantów oraz możliwość złożenia wniosku w priorytetowym programie Czyste Powietrze do WFOŚiGW w Opolu do wymiany źródła ciepła .

Została również poruszona kwestia CEEB, zostały rozdane deklaracje oraz pomoc w wypełnianiu. Uczestnicy otrzymali gadżety promocyjne Programu LIFE.

 

 

Wersja XML