Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2009 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (II piętro) odbędzie się nadzwyczajna XLI sesja Rady Miejskiej w Korfantowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w celu zaprezentowania sposobu i zasad funkcjonowania szkoły podstawowej w Rzymkowicach, o której prowadzenie wnioskuje Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich wnioskiem z dnia 02.06.2009r.
 3. Dyskusja.
 4. Przedstawienie projektu uchwały na przekazanie budynku.
 5. Wyrażenie przez Radę Gminy zgody na wynajem po cenach preferencyjnych obiektu szkolnego w Rzymkowicach na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w celu prowadzenia działalności oświatowej w tym budynku.
 6. Głosowanie nad projektem uchwały na zawarcie umowy najmu.
 7. Zobowiązanie Burmistrza Korfantowa przez Radę Gminy do wpisu w rejestr niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej- szkoły podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rzymkowicach w Gminie Korfantów.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

   

Przewodniczący Rady Miejskiej :
(-) mgr Jan Oleksów
 

Wersja XML