Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci z Ukrainy / Повідомлення для батьків і опікунів дітей з України

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Korfantowie można składać wniosek o zasiłek rodzinny. Należy zgłosić się do OPS w Korfantowie (ul. Reymonta 4, parter), gdzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku. Do złożenia wniosku należy mieć przy sobie następujące dokumenty: paszport, akt urodzenia, nr PESEL.


В центрі соціальної допомоги (OPS) można складати заяву про сімейну допомогу( zasiłek rodzinny). Потрібно прийти в ЦСД на вул. Reymonta, 4 перший поверх, працівники допоможуть заповнити заяву. Потрібно принести з собою документи (паспорт, свідоцтво про народження, ПЕСЕЛЬ).

Wersja XML