Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki dot. zwolnień z pracy w woj. opolskim

Wojewódzki urząd pracy w Opolu, w związku z realizacją projektu własnego pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzi monitoring zwolnień dokonywanych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Do pobrania:
DOCInformacja o osobach bezrobotnych rejestrujących się zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w październiku 2009r.

Wersja XML