Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary


logo prow.jpeg

Projekt współfinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Program w zakresie: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
Nazwa projektu: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary.

 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary : 8 listopada 2021 r.

Umowa została zawarta z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zakładem Remontowo Budowlanym Wiktor Staliś, z siedzibą: Nadziejów 32, 48-364 Kałków.

Wartość robót budowlanych zrealizowanych w ramach umowy: 207 408,48 zł.

Termin zakończenia realziacji zamówienia: do 8 czerwca 2022 r.

Wysokość dofinansowania: 68 076,00 zł

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania : USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY PIOTR POGWIZD, ul. Kryształowa 10, 48-304 Nysa

Wartość usługi nadzoru inwestorskiego: 4 000,00 zł.

Zdjęcia zrealizowanego obiektu:

20220329_102426.jpeg
20220329_102433.jpeg
20220329_102452.jpeg
20220329_102537.jpeg
20220329_102604.jpeg
20220329_102622.jpeg

Zdjęcia terenu przed realizacją:
 

 

Koncepcja projektowa:
 

 

Wersja XML