Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs „ NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2009”

            W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Opolskiego konkursu „NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2009” zostały zgłoszone dwa przedsięwzięcia z terenu Gminy Korfantów tj:
- remont ulicy Reymonta i Placu Wolności w Korfantowie wraz z przebudową i rozbudową byłego przestanku PKS,
- urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych przy istniejącym nowo wybudowanym Centrum Integracji Wiejskiej w Kuropasie.
 
Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji projektów urbanistycznych decydujących o jakości przestrzeni publicznej oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. Konkurs adresowany jest do gmin kreujących i realizujących politykę przestrzenną, w tym także w odniesieniu do zagospodarowania przestrzeni publicznych, a także do inwestorów i projektantów uczestniczących w tych procesach.
W ramach konkursu ocenione są przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej w latach 2004-2008:
W związku z powyższym zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu , które będzie trwało do dnia 26.10.2009 r. Dla biorących udział w głosowaniu przewidziane są nagrody rzeczowe.
Adres strony internetowej na której prowadzone jest głosowanie :
http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=7491
Wersja XML