Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022

marszałkowska inicjatywa - logo.png

Informujemy, że Gmina Korfantów zakończyła kolejne zadania w ramach realizowanego projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.  

- Sołectwo Borek - zrealizowało zdanie pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku”, które polegało na  wybudowaniu wiaty, która przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców, stworzenia atrakcyjnego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu zarówno przez osoby dorosłe jak i dzieci oraz do stworzenia miejsca regularnych spotkań mieszkańców. Środki finansowe pochodziły z budżetu Gminy Korfantów, Odnowy Wsi w Powiecie Nyskim oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Wiata Borek 1.jpeg Wiata Borek 2.jpeg

- Sołectwo Puszyna - zrealizowało zdanie pn. „Wyposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt”, które polegało na  zakupie kuchni gazowej oraz przyborów kuchennych.  Zakupiony sprzęt ułatwi oraz usprawni przygotowanie i organizację pracy przy spotkaniach integracyjnych, okolicznościowych i warsztatach kulinarnych prowadzonych społecznie. Doposażenie świetlicy w w/w sprzęt zwiększy atrakcyjność świetlicy.

Puszyna 1.jpeg Puszyna 2..jpeg

- Sołectwo Gryżów  -  zrealizowało zdanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej”. W ramach zadania zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej poprzez zamianę otworu okiennego na drzwi, w celu poprawienia warunków użytkowania świetlicy wiejskiej przez społeczność lokalną.

Gryzów 1.jpeg Gryzów 2.jpeg

Sołectwo Rączka  -  zrealizowało zdanie pn. „Wyposażenie zaplecza kuchennego w niezbędny sprzęt oraz przybory kuchenne”. W ramach zadania został zakupiony sprzęt, który ułatwi oraz usprawni przygotowywanie i organizację pracy przy spotkaniach integracyjnych i okolicznościowych. Doposażenie zaplecza kuchennego zwiększy atrakcyjność świetlicy.

Rączka 1.jpeg Rączka 2.jpeg Rączka 3.jpeg

 

Wersja XML