Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Edukacji Narodowej

Z tej okazji na sali narad Urzędu Miejskiego w Korfantowie odbyło się uroczyste  spotkanie, podczas którego Burmistrz Korfantowa –  Pan Janusz Wójcik złożył życzenia nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych.  Burmistrz podziękował za  trud włożony w  wychowanie młodego pokolenia, za poświecenie, cierpliwość i wysiłek , za kształtowanie postaw dzieci i młodzieży.

W  gminnych uroczystościach brali udział także nagrodzenie nauczyciele, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach – Pani Danuta Babicz, Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Korfantowie - Pan Mariusz Żabiński oraz Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  - Pan Piotr Arkadiusz Krzywicki.  

Spotkanie było również okazją do   wręczenia nagrody  organu prowadzącego dla wybitnych nauczycieli  za wyróżniającą się pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.  Nagrody  zostały przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej i warto przypomnieć, iż Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego obchodzony w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.

   

 

JG

Wersja XML