Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Urzędu Statystycznego w Opolu oraz Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli

Urząd Statystyczny w Opolu informuje, że wydane zostały następujace opracowania :
Biuletyn statystyczny województwa opolskiego III kwartał 2008.
Opracowanie zawiera dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m. in. z zakresu demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Ponadto zaprezentowane zostały wybrane dane o powiatach i podregionach województwa opolskiego oraz wskaźniki ogólnopolskie.
Biuletyn dostępny jest na stronie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_biul_08_3_pl_.pdf
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w czerwcu 2008 r.
W opracowaniu zaprezentowano m.in. dane dot. rynku pracy, wynagrodzeń i finansów w sektorze przedsiębiorstw, podmiotów gospodarki narodowej, a także informacje z zakresu budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa, przemysłu, handlu i transportu.
Komunikat dostępny jest na stronie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_kom_10_2008.pdf
Wersja XML