Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizytacja radnych w miejscowościach biorących udział w programie ,, Odnowa wsi w województwie opolskim”

W dniu 24 października br. członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie uczestniczyli w wizytacji wybranych miejscowości uczestniczących w programie ,, Odnowa wsi w województwie opolskim”.
Celem wizytacji była ocena stopnia realizacji zadań ujętych do dofinansowania w ramach tego programu. Członkowie Komisji Rewizyjnej obejrzeli m.in. :

Radni stwierdzili, że uczestnictwo w programie ,,Odnowa wsi w województwie opolskim” przyczynia się do poprawy wizerunku i atrakcyjności wsi oraz integracji mieszkańców poszczególnych sołectw.


Przygotowała: Ewelina Siwek

1 (1).jpeg 2.jpeg 1 (3).jpeg 1 (4).jpeg 1.jpeg 2 (1).jpeg 1 (2).jpeg

Wersja XML