Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Korfantowie”

Gmina Korfantów realizuje operację pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Korfantowie”, mającą na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, wzrost dostępności do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi Spacerowej w Korfantowie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Korfantowie” wynosi: 869 472,67 zł, w tym ze środków EFRROW: 551 560 zł.

 

Wniosek o przyznanie pomocy do projektu „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Korfantowie” został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu w dniu 4 grudnia 2020 r., natomiast Gmina Korfantów umowę o dofinansowanie podpisała w dniu 11 czerwca 2021 roku.

Projekt realizowany będzie w roku 2022roku.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – listopad 2022 r.

W stanie istniejącym ulica posiada jezdnię jednoprzestrzenną o nawierzchni bitumicznej w części ul. Parkowej i gruntową w ul. Spacerowej. Odwodnienie jezdni zrealizowane jest poprzez spadki poprzeczne do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej i na pobocza gruntowe.

 

W ramach realizacji projektu przewidziano wykonanie następujących robót:

1.       Przebudowa konstrukcji jezdni;

2.       Przebudowa chodników;

3.       Przebudowa zjazdów na posesje i drogi boczne;

4.       Remont wpustów ulicznych;

5.       Budowa oświetlenia ulicznego;

6.       Wykonanie nowej organizacji ruchu.

Wersja XML