Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizytacja świetlic i przedszkoli

W dniu 26 maja br. radni Gminy Korfantów podczas komisji wizytacyjnej wspólnie z Zastępcą Burmistrza Panem Jarosławem Szewczykiem, Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Panem Stanisławem Szkolnym i delegowanymi pracownikami Urzędu Miejskiego mieli okazję obejrzenia wybranych świetlic wiejskich oraz przedszkoli administrowanych przez gminę. Wśród wizytowanych świetlic znalazły się m.in.
- świetlica w Kuźnicy Ligockiej;
- świetlica we Włostowej;
- świetlica w Rączce;
- świetlica w Przydrożu Małym;
- świetlica we Włodarach;
oraz następujące przedszkola w :
- Przechodzie;
- Ścinawie Nyskiej;
- Węży;
- Włodarach i w Korfantowie.
Celem wizytacji było dokonanie przeglądu obiektów oraz sprawdzenie zasadności wydatkowania środków z budżetu gminy na inwestycje i remonty realizowane w wybranych budynkach.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z wizytacji.

spotkanie radni 041.jpeg spotkanie radni 056.jpeg spotkanie radni 070.jpeg spotkanie radni 073.jpeg spotkanie radni 131.jpeg spotkanie radni 139.jpeg spotkanie radni 152.jpeg spotkanie radni 176.jpeg

Wersja XML