Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Korfantowie

prow-logo.gif

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Korfantowie” mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, wzrost dostępności do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi Spacerowej w Korfantowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Korfantów realizuje operację pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Korfantowie”, mającą na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, wzrost dostępności do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi Spacerowej w Korfantowie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Korfantowie” wynosi: 869 472,67 zł, w tym ze środków EFRROW: 551 560 zł.

Wniosek o przyznanie dofinansowania do  projektu „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Korfantowie” został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu  w dniu 4 grudnia 2020 r., natomiast Gmina Korfantów umowę o dofinansowanie podpisała w dniu 11 czerwca 2021 roku.

 Projekt realizowany będzie w 2022 roku.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – listopad 2022 r.

W ramach realizacji projektu przewidziano wykonanie następujących robót:

 1. Przebudowa konstrukcji jezdni;
 2. Przebudowa chodników;
 3. Przebudowa zjazdów na posesje i drogi boczne;
 4. Remont wpustów ulicznych;
 5. Budowa oświetlenia ulicznego;
 6. Wykonanie nowej organizacji ruchu.
Wersja XML