Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebrania wiejskie

Miesiąc marzec i trwający miesiąc kwiecień to dla wielu miejscowości naszej gminy czas podsumowania działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Do chwili obecnej zebrania wiejskiej odbyły się m.in. w Puszynie, Jegielnicy, Starej Jamce, Kuźnicy Ligockiej, Myszowicach, Przechodzie, Kuropasie oraz Ścinawie Nyskiej.
We wszystkich tych miejscowościach Rada Sołecka przedstawiała sprawozdania ze swojej działalności oraz sołtysa. W Starej Jamce i w Ścinawie Nyskiej ponadto Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości, a w Jegielnicy, Kuropasie i Ścinawie Nyskiej wystosowało wnioski o naprawę dróg powiatowych. Ponadto w Kuźnicy Ligockiej po rezygnacji jednego z członków Rady Sołeckiej dokonano jej uzupełnienia o osobę Pana Stanisława Śmiałka.

Wersja XML