Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o azbeście

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1876) informujemy, że osoby fizyczne obowiązane są do złożenia informacji Burmistrzowi Korfantowa o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, z podaniem ilości w m2 lub tonach (kilogramach).

Zgłoszenia przyjmuje:
Wydział Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości,
ul. Rynek 10
tel. 434 38 20

Do pobrania wzór zgłoszenia:

DOCINFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.doc (30,00KB)

Wersja XML