Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Burmistrza z sołtysami w Przechodzie

W dniu 13 lutego br. o godz. 10-tej w świetlicy wiejskiej w Przechodzie odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza z sołtysami Gminy Korfantów.
W spotkaniu tym oprócz 18 sołtysów, Zastępcy Burmistrza, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy udział wzięli także: Pan Robert Giblak- Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nysie oraz Pan Piotr Żyrek- Kierownik Komisariatu Policji w Korfantowie.
Pan Robert Giblak zapoznał sołtysów z bieżącą działalnością tej instytucji, a szczególności związaną z obsługą rolników w zakresie dotyczących obowiązku ubezpieczenia siebie oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie rolnym, a także o obowiązku uiszczania składek z tego tytułu. W ramach tej działalności KRUS gwarantuje takie świadczenia jak :

Następnie Pan Piotr Żyrek przedstawił sołtysom informację na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu nyskiego oraz przyczynę i specyfikę najczęstszych przestępstw i wykroczeń popełnianych na terenie gminy Korfantów. Ponadto zachęcił sołtysów do współpracy z organami Policji w celu polepszenia i tak dobrej wykrywalności przestępstw i eliminowania potencjalnych zagrożeń.
Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej i miłej atmosferze. Uczestnicy spotkania przyjęci byli przez mieszkańców Przechodu bardzo ciepło.

Obraz 001.jpeg Obraz 004.jpeg Obraz 010.jpeg

Wersja XML