Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Korfantów w sezonie zimowym 2020/2021

Informacja o jednostkach odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Korfantów:

 

Lp.

Nazwa jednostki odpowiedzialnej za daną kategorię drogi

Numer i nazwa drogi obsługiwanej przez jednostkę

Numery telefonów oraz osoby odpowiedzialne za z.u.d.

1.

Drogi Krajowe:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole, ul. Niedziałkowskiego 6

 

Rejon w Nysie
ul. Al. Wojska Polskiego 27

48-300 Nysa

Nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-
Gr. Państwa

Kierownik Rejonu Marceli Grzejszczak

tel. (77) 435 51 18

600 960 933

Zastępca Kierownika Rejonu Tomasz  Śmietanka

Tel (77) 433

608 073 487

Drogomistrz Obwodu Drogowego w Nysie – Lech Dybich

Tel. 77 433 24 78, 795 517 632

 

2.

Drogi wojewódzkie:

Zarząd Dróg Wojewódzkich OPOLE

ul. Oleska 127

 

Oddział Terenowy w Grodkowie

ul. Wrocławska 58

49-200 Grodków

405 Niemodlin-Korfantów

407 Nysa-Korfantów-Łącznik

406 Nysa-Jasienica Dolna-Włostowa

ZDW Opole

Oddział Terenowy w Grodkowie

Tel. 77 400 47 00

Fax 77 400 47 01

Akcja zima

77 400 47 09

3.

Drogi powiatowe:

Zakład Utrzymania Dróg w Nysie

ul. Piłsudskiego 41

48-303 Nysa

 

 

1205 O Biała-Węża

1524 O Korfantów - Kuźnica Ligocka

1526 O Korfantów-Biała

1529 O Gryżów- Jegielnica

1530 O Korfantów-Rudziczka do dr. Nr 41

1532 O Grabin-Łambinowice-
 Korfantów

1556 O Przydroże Wlk.-Ligota Ścinawska

1206 O Biała - Sowin

1672 O Wierzbięcice-Gryżów

1525 O Rzymkowice-Stara Jamka

1531 O Węża – Jasienica Dolna

1605 O Wierzbięcice – Wielkie 
             Łąki

Drogi powiatowe nie objęte zimowym utrzymaniem w sezonie 2020/2021:

1527 O Przydroże Wielkie-Śmicz

1528 O Stara Jamka-Kol. Otocka

1555 O przez Włostową

1557 O przez Kuropas

 

Zakład Utrzymania Dróg w Nysie

Kierownik Komórki Technicznej

Sławomir Suchoński tel. (077) 401 97 14

603 678 749

Kierownik Łukasz Martynowicz

(077) 401 97 14

kom. 601 361 700

 

4.

Drogi gminne, miejskie
i wiejskie:

Urząd Miejski w Korfantowie

ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów

Drogi gminne, lokalne miejskie
i wiejskie

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

tel. (077) 434 38 20-21 (wew. 40, 44 lub 36)

fax (077) 434 38 17

tel. 572728032

Wersja XML