Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
 
 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu (z wyłączeniem poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny) w ramach realizacji zadań powierzonych przez INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW.
 
Do udziału w konkursie w terminie od 29.02.2008 r. do 14.03.2008 r. zaprasza się:
-
mikroprzedsiębiorstwa (za mikroprzedsiębiorstwa w ramach RPO uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub podmiot prowadzący działalność w formie określonej w Kodeksie spółek handlowych);
 
 
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00,
 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Oleska 127
45 -42, Opole
 
 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.ocrg.opolskie.pl lub pod numerem telefonu 077/44-47-774
Wersja XML