Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z sołtysami w Kuźnicy Ligockiej

W dniu 9 stycznia br. o godzinie 10- tej w świetlicy wiejskiej Kuźnicy Ligockiej odbyła się narada Burmistrza Korfantowa z sołtysami gminy.
Spotkanie to zaingurowało cykl narad w ich miejscowościach zgodnie z przyjętym harmonogramem. Uczestniczyło w nim :19 sołtysów oraz zaproszeni goście, byli nimi: 

Zaproszeni goście przedstawili sołtysom możliwości ubiegania się o środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nysie, a także z linii kredytowych będących w dyspozycji Banku Ochrony Środowiska, a służącym poprawie stanu środowiska na wsi. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród sołtysów cieszyły się tematy związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, termomodernizacją budynków, usuwaniem azbestu oraz wymianą ogrzewania centralnego na ekologiczne. Pan Jacek Tarnowski przedstawił także zasady uczestnictwa i ubiegania się o środki w ramach programu ,,Odnowa wsi w województwie opolskim” [ w naszej gminie już 16 wsi przystąpiło do tego programu].
W drugiej części spotkania Burmistrz przedstawił zadania przewidziane do realizacji w budżecie Gminy Korfantów na 2008 rok.
Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i było wspaniale przygotowane przez Panią Jadwigę Gałczyńską- sołtys wsi; Radę Sołecką oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML