Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 26 zł od osoby. Nowa stawka wynika z uchwały Rady Miejskiej – aktu powszechnie obowiązującego na terenie gminy. To oznacza, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej od stycznia 2021 r. powinien uiszczać opłatę „śmieciową” w zmienionej wysokości. W chwili obecnej do mieszkańców sukcesywnie kierujemy zawiadomienia o nowej stawce, zależy nam, żeby informacja dotarła do każdego. Wysyłanie nowych zawiadomień  zakończymy 22 stycznia br.

Zwracamy uwagę, że osoby, które dokonały wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę zobowiązane są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.

Wersja XML