Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do wymiany pieców w 2021 roku

Informujemy, że od dnia 8 stycznia 2021 r. uruchomiony został nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza w 2021 roku. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2021 Burmistrza Korfantowa z dnia 8 stycznia 2021 r.

wnioski można składać w trybie ciągłym

od 8 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Dotację można otrzymać do wymiany źródeł ciepła opalanego paliwem stałym (węgiel, koks, biomasa), o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 na źródło ciepła:

 

Wszystkie dokumenty (Uchwała, Zarządzenie z załącznikami, wniosek z załącznikami) związane z udzielaniem dotacji na realizację zadań służących ochronie powietrza w 2021 roku dostępne są na stronie www.korfantow.pl w zakładce EKOLOGIA – Wymiana pieców - 2021

 

UWAGA !!!

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków !!!

PDFUchwała - dotacje na piece.pdf (263,15KB)
PDFZarządzenie - Piece.pdf (2,96MB)
DOCXwniosek-2021.docx (25,90KB)
DOCXumowa-2020-projekt-z-dokumentami-do-rozliczenia.docx (26,07KB)
 

Wersja XML