Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z sołtysami

 W dniu 8 października br. w Domu Kultury w Korfantowie odbyło się comiesięczne spotkanie z sołtysami Gminy Korfantów.
W spotkaniu oprócz 13 sołtysów uczestniczyli również :
             Po przywitaniu przystąpiono do głównej tematyki spotkania, którą było omówienie głównych obowiązków mieszkańców w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów.
Pan Piotr Wójcik w swoim wystąpieniu nawiązał do tak ważnych kwestii jak posiadanie umowy na wywóz odpadów stałych oraz umów na wywóz nieczystości płynnych lub też rachunków za tą usługę.
Pan P. Wójcik przedstawił wszystkim informację dotyczącą ilości umów na wywóz odpadów w poszczególnych miejscowościach gminy, ilości wytwarzanych śmieci w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy oraz proponowanych zmianach w ustawie o gospodarce odpadami, które pozwolą na skuteczniejsze egzekwowanie tych obowiązków, a tym samym spowodują zmniejszenie ilości wytwarzanych śmieci.
               Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Maria Zawadzka, która to przedstawiła informację na temat realizacji zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych za III kwartały 2008 roku.
              W trakcie spotkania sołtysi mieli możliwość zgłaszania bieżących problemów swoich miejscowości.
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Wersja XML