Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Stawka opłaty „śmieciowej” od osoby wyniesie 26 zł miesięcznie. Każdy mieszkaniec będzie musiał segregować odpady, nie będzie już możliwości wyboru pomiędzy selektywnym, a nieselektywnym sposobem gromadzenia odpadów. Trzeba będzie zwracać szczególną uwagę, co wrzuca się do pojemnika czarnego, czy worków na odpady posegregowane, ponieważ – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji – naliczona zostanie stawka podwójna od osoby, czyli 52 zł.

W związku ze zmianą stawek właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory segregowali odpady, otrzymają zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie będzie konieczności składania deklaracji. W przypadku, gdyby po 1 stycznia 2021 roku zmieniła się liczba mieszkańców nieruchomości, trzeba będzie złożyć nową deklarację.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory nie segregowali odpadów, otrzymają informację z załączonym drukiem deklaracji „śmieciowej”. Wypełnioną deklarację trzeba będzie odesłać do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Na nieruchomościach niezamieszkałych (czyli np. sklepy, cmentarze, zakłady pracy) też trzeba będzie segregować odpady. Zmienią się również stawki, a także wprowadzone zostaną opłaty za worki z odpadami segregowanymi – szkłem, papierem i tekturą, tworzywa sztuczne i bioodpady. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą musieli złożyć nową deklarację.

Zmienią się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszelkie zmiany dotyczące np. urodzeń, zgonów czy przeprowadzek mieszkańców należy zgłaszać na nowych drukach.

Bez zmian pozostają terminy płatności i numer rachunku bankowego. Wpłaty należy dokonywać do końca miesiąca za dany miesiąc na numer konta bankowego Urzędu: 51 8905 1010 2002 0000 0084 0122 lub w kasie Urzędu lub w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe.pdf (238,83KB)
PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe.pdf (259,40KB)
PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe.pdf (241,72KB)
 

Wersja XML