Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Segregacja odpadów

PAMIĘTAJ !!!

Z dniem 1 stycznia 2021 r. w Gminie Korfantów wchodzą nowe zasady odbioru odpadów segregowanych.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY?

ODPADY KOMUNALNE, ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY, NALEŻY GROMADZIĆ W WORKACH LUB POJEMNIKACH OZNACZONYCH ODPOWIEDNIM KOLOREM I OPISANYCH TRWALE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 

ŻÓŁTY - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

 

NIEBIESKI - PAPIER

Wrzucamy:

 

ZIELONY - SZKŁO

Wrzucamy:

 

BRĄZOWY - BIO (ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI I BIOODPADY)

np.:  trawa, liście, pocięte gałązki, obierki i zielone odpady kuchenne itp. 

 

CZARNY – POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE

Wrzucamy:

 

INFORMUJEMY:

Właściciele nieruchomości mają prawo do wystawiania frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w innych workach, jednakże worki te winny być oznakowane zgodnie z danym rodzajem odpadów.

 

Szkło odbierane będzie również z ogólnodostępnych pojemników typu dzwon zlokalizowanych na terenie Gminy Korfantów.

 

Ponadto organizowane będą zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 4 razy w roku w miesiącach: marzec czerwiec. sierpień i listopad.

 

 

POZOSTAŁE ODPADY, KTÓRE NADAJĄ SIĘ DO WYKORZYSTANIA LUB DO PONOWNEGO UŻYCIA MOŻNA DOSTARCZYĆ DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KORFANTOWIE

(PSZOK)

Wersja XML