Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Europejski Budżet Obywatelski – ankieta dla NGO

Samorząd Województwa Opolskiego przeprowadza badania wśród członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.  

Celem ankiety jest zbadanie oczekiwań mieszkańców województwa opolskiego, w tym członków organizacji pozarządowych, w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji i nabycia nowych kompetencji.

W związku z powyższym  prosimy o uzupełnienie do dnia 4 grudnia ankiety potrzeb NGO znajdującej się pod adresem : https://forms.gle/7kfpN7WDfpMNvSH57

Wersja XML