Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa świetlicy wiejskiej w Piechocicach

We wrześniu 2020 roku zakończyły się prace, polegające na wykonaniu wewnętrznej linii zasilającej do projektowanego budynku świetlicy wiejskiej w Piechocicach, w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Piechociach”.

Linia kablowa została zakończona skrzynką bezpiecznikową, z której, po podłączeniu energii elekrtycznej przez Tauron Dystrybucja, będą mogli korzystać mieszkańcy podczas uroczystości Sołeckich.
Budynek świetlicy wiejskiej powstanie w miejscowości w najbliższych latach.

Wykonawcą robót była Firma Budowlana Skilo Interiors Wiesław Nowacki z Przydroża Małego.

Koszt robót budowlanych: 9 983,54 zł.

 

 

 

Wersja XML