Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym

W kwietniu 2020 roku zakończyły się prace, polegające na rozbiórce istniejącego budynku gospodarczego na terenie projektowanej świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym.

Rozbiórka tego obiektu była konieczna, gdyż kolidował on z planowanym nowym budynkiem świetlicy, który powstanie na tym terenie w najbliższych latach.

Wykonawcą prac rozbiórkowych był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Koszt robót budowlanych: 27 100,00 zł.

 

 
 

 

 

 

 

Wersja XML